Meniu Uždaryti
baner_3
baner_2
baner_1

Kokybės politika

Nuo 2010 m. gruodžio 28 d. UAB „Užraktas“ buvo įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Nuo 2017 m. kokybės vadybos sistema veikia pagal LST EN ISO 9001:2015 naują standartą. Sertifikatas liudija, kad įmonės veikla kokybės srityje, atitinka tarptautinių standartų reikalavimus. Mes reguliariai stebime savo produktų kokybę ir gamybos procesus. Prisiimdami atsakomybę už vykdomus veiksmus, mes įsipareigojame:

  • Atitikti organizacijos paskirtį ir kontekstą bei palaikyti jos strateginę kryptį.
  • Įmonės kokybės politiką  išaiškinti kitoms suinteresuotoms šalims ( klientams, tiekėjams).
  • Užtikrinti kokybišką paslaugų, atitinkančių suinteresuotųjų šalių poreikius, lūkesčius, teikimą.
  • Diegti pažangias gamybines technologijas, tobulinti technologinius procesus.
  • Didelį dėmesį skirti gamybos planavimui, gamybinių procesų ir gaminių kokybės kontrolei.
  • Nuolat didinti įmonės kolektyvinę kompetenciją, įgyvendinant kryptingą, aprūpintą reikiamais resursais darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą bei siekiant užtikrinti maksimalią kiekvieno darbuotojo indėlį į bendrą rezultatą.
  • Palaikyti santykius su klientais, tiekėjais ir partneriais grįstas ilgalaikio, abipusiai naudingo bendradarbiavimo, pagarbos ir lygiateisiškumo principais.
  • Siekti būti prioritetiniu partneriu analizuoti ir stebėti pagrindinius procesų rodiklius, kurie yra svarbūs tinkamai rūpintis klientais.
  • Įmonė įsipareigoja nuolat tobulinti įmonės kokybės valdymo sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standartą bei didinti jos rezultatyvumą.