Meniu Uždaryti
baner_3
baner_2
baner_1

Aplinkos apsaugos politika

Nuo 2018 m. vasario 19 d. UAB „Užraktas“ buvo įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus. Aplinkos apsaugos politika yra neatskiriama UAB „UŽRAKTO” verslo strategijos dalis. Nuolatinis dėmesys mus supančiai aplinkai yra viena pamatinių UAB „UŽRAKTAS” vertybių. Mes reguliariai stebime savo produktų kokybę, gamybos procesus bei jų poveikį aplinkai. Prisiimdami atsakomybę už  vykdomus veiksmus, mes įsipareigojame:

  • Apsaugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją ir kitus konkrečius su organizacijos kontekstu susijusius įsipareigojimus.
  • Atitikti  LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus, nuolat gerinti integruotą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant padidinti aplinkos apsaugos veiksmingumą.
  • Kiekvienais metais nustatyti  aplinkos apsaugos tikslus, užduotis ir programas, juos peržiūrėti ir įvertinti vadybos vertinamosios analizės metu.
  • Aukščiausioji vadovybė įsipareigoja suteikti  aplinkos apsaugos politikai įgyvendinti reikalingus išteklius.
  • Vykdyti veiklą laikydamiesi visų aplinkos apsaugos reikalavimų ir teisės aktų.
  • Nuolat vykdyti mus supančios aplinkos stebėjimą, analizuoti ją ir taikyti prevencines taršos mažinimo priemones.
  • Užtikrinti atliekų, susidarančių bendrovei vykdant veiklą, tinkamą surinkimą, saugų laikymą, pervežimą ir utilizavimą.
  • Kelti darbuotojų kvalifikaciją, plėsti žinias ir didinti atsakingumą organizuojant mokymus ir pristatant aplinkos apsaugos reikalavimus bei jų taikymo taisykles.
  • Sistemingai analizuoti  ir suprasti  įmonės suinteresuotų šalių poreikius, siekti patenkinti jų reikalavimus ir viršyti jų lūkesčius.