Meniu Uždaryti
baner_3
baner_2
baner_1

ES projektai

UAB „Užraktas“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB "Užraktas" elektros gamybai“ UAB „Užraktas“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB "Užraktas" elektros gamybai“ (projekto Nr. 02-011-K- 0074), kuris yra dalinai finansuojamas ES fondų lėšomis. Projekto tikslas - didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Užraktas“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti elektros energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo. Bendra projekto išlaidų suma – 197 493 Eur. Iš Europos Sąjungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 100 235 Eur. Likusia dalimi įmonės prisidės savo lėšomis. Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. liepos mėn. Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. liepos mėn.