Akcinė bendrovė „Užraktas" nuo 2011 metų sėkmingai dirba pagal sertifikuotą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 9001 reikalavimus. Bendrovė sistemingai dirba siekdama gerinti gaminių kokybę - analizuoja ir vertina vartotojų lūkesčius, ieško priemonių ir būdų, kad gamybos procesas būtų kuo efektyvesnis, lankstesnis, o visi klientų poreikiai patenkinti.

Įmonė didelį dėmesį skiria paslaugų ir produkcijos kokybei. Nuo 2009 m.programinių staklių bare įdiegta ISO 9001 kokybės valdymo sistema. Kokybei užtikrinti dirbama su kompiuterizuotais detalių ir įrankių matavimo įrenginiais:

Micro Xcel Brown sharpe micro excel PFx;
M444A koordinatinė matavimo mašina.