ES

UAB „Užraktas“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „Užraktas“ elektros gamybai“

 

UAB „Užraktas“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB "Užraktas" elektros gamybai“ (projekto Nr. 02-011-K- 0074), kuris yra dalinai finansuojamas ES fondų lėšomis.
Projekto tikslas - didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Užraktas“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti elektros energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 172 818,94 Eur.
Iš Europos Sąjungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 100 234,98 Eur.
Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. liepos mėn.
Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. liepos mėn.